-000-     
    /    \    
    | +  - |    
    |  | |  |    
--vvvv-----| |-----vvvv--
      | |      


Slideshow for November 2008

Context-free graphics.

Drivers domain house architecture Alfa